Yatay Geçişte Kültür Farkı'ını yaşayanlardan olmak ister misin? İstanbul Kültür Üniveritesi YÖK'ün belirlediği takvimler dahilinde hem "Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş" hem de "Kurumlar arası yatay geçiş" yöntemleri ile "Kültür Ailesi"nin yeni fertlerini kabul ediyor.

*Yatay Geçiş Türleri ve Şartları İle İlgili Hazırlanan Bilgilendirme Dökümanı için tıklayınız...

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Kurum içi Yatay Geçiş
İstanbul Kültür Üniversitesi bölüm / programlarına kayıtlı bir öğrencinin Üniversite içindeki diğer diploma programlarına geçişini ifade eder. Kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu'nun"Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. 

 
*Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz..

 

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Diğer Üniversitelerden İstanbul Kültür Üniversitesi’nin aynı düzeyde bölüm/programlarına geçişi ifade eder. Kurumlararası yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu'nun "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

 

*Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

 

Merkezi Yerleştirme Puanına göre Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

2 Mayıs 2014 tarihli 28998 sayılı Resmi Gazete' de Yükseköğretim Kurulu'nun "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde - 1 uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri bölüm/programlara merkezi yerleştirme puanı doğrultusunda yatay geçiş yapabilirler. ​

 

*Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Ek Madde-2 Uyarınca Suriye, Mısır, Rusya ve Yemen Üniversitelerinden Yatay Geçiş için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kültür Elçilerine Sorun