SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇİN BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI

KRİTER İNDİRİM
ALES 95-100, Lisans Diploma Notu 3.50-4.00, YDS/ YÖK Dil) Puanı 80-100 ise (Tüm koşulların sağlanması şartı ile) 100%
ALES Sınav Sonucu 95.00 – 100,00 50%
ALES Sınav Sonucu 90.00 - 94.99 25%
ALES Sınav Sonucu 80.00 - 89.99 10%
Lisans Eğitimi ilk 3'te Bitirenler 50%
Lisans Diploma Notu 3.50 - 4.00 50%
Lisans Diploma Notu 3.00 - 3.49 10%
Ebeveyn İstanbul Kültür Üniversitesi Mensubu 25%
İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (İKÜ Mezunlar Derneğinden yazı getirilmesi koşuluyla) 25%
Ebeveyn - Kardeş, Kültür Okulları veya İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunu (Kültür Koleji Mezunlar Derneğinden veya İKÜ Mezunlar Derneğinden yazı getirilmesi koşuluyla) 15%
Aynı Anda Birden Fazla Kardeş Kültür Eğitim Kurumları Öğrencisi ise her bir öğrenci için 10%
İstanbul Barosu Üyelerine Hukuk Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Programlarında 25%

 

DOKTORA İÇİN İNDİRİMLER (Destek Burslu Ücretler Üzerinden)
1- %100 Tam burs için kriterler.(Aşağıdaki kriterlerin hepsi birarada)
Ales Puanı 90 ve üstü
Lisans Diploma notu 3,75 ve üstü
Y.Lisans Diploma Notu 3,5 ve üstü
YDS / YÖK Dil Puanı 80,00 ve üstü
2- %75 İndirim için kriterler.(Aşağıdaki kriterlerin hepsi birarada)
Ales Puanı 85 ve üstü
Lisans Diploma notu 3,5 üstü
Y.Lisans Diploma Notu 3,5 ve üstü
YDS / YÖK Dil Puanı 70,00 ve üstü
3- %50 İndirim için kriterler.(Aşağıdaki kriterlerin hepsi birarada)
Ales Puanı 80 ve üstü
Lisans Diploma notu 3,00 ve üstü
Y.Lisans Diploma Notu 3,00 ve üstü
YDS / YÖK Dil Puanı 60,00 ve üstü

AÇIKLAMALAR                                                                                                                               

 1. 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılında Hukuk, İşletme, Uzaktan Eğitim ve Doktora Programları için %25, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programları için %60, Diğer Yüksek Lisans programları için ise %50  destek bursu verilecektir. %50 ve %60 destek bursundan yararlananlar yukardaki kriterleri taşısalar bile başka burs ve indirimlerden faydalanamazlar.(%75 ve %100 indirim koşulunu sağlayanlar hariç.
 2. İndirimler  azami; Tezsiz Yüksek Lisans programları için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans programları için 4 yarıyıl,  yüksek lisans eğitimini tamamlamış Doktora öğrencileri için 8 yarıyıl, Lisanstan Doktora öğrencileri için 10 yarı yıllık süreyi kapsar.                        
 3. Burs olanakları hakkında Enstitü Sekreterliğinden bilgi alınabilinir.                                          
 4. Başvuru ücreti 100 TL dir.                                                                          
 5. Ücretin tümünün peşin veya kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.                                                                      
 6. Lisans Eğitimini ilk üçte bitirme bursundan yararlananlar, Lisans diploma notu bursundan yararlanamazlar.                                                                       
 7. %100 burs alanlardan Akademik Pakette belirtilen süre içinde mezun olamayanlar tam Tez Ücreti öder.                                              
 8. %100 burs koşulunu yerine getirmeyen İKÜ çalışanlarına en çok %75 burs verilir, bu öğrencilerden Akademik Pakette belirtilen süre içinde mezun olamayanlar her yarıyıl Tez Ücretini öder.
 9. Birden fazla kriteri bir arada taşıyan öğrencilerin alabileceği burs miktarı %50' yi aşamaz. (%75 ve %100 indirim koşulunu sağlayanlar hariç)

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİN BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI

KRİTER İNDİRİM
ALES 95-100, Lisans Diploma Notu 3.50-4.00, YDS / YÖKDİL Puanı 80-100 100%
İKÜ Mezunlarına İndirimli Ücret Üzerinden (İKÜ Mezunlar Derneğinden Yazı getirmeleri Koşuluyla) 10%

 

DOKTORA İÇİN İNDİRİMLER (Destek Burslu Ücretler Üzerinden)
1- %100 Tam burs için kriterler.(Aşağıdaki kriterlerin hepsi birarada)
Ales Puanı 90 ve üstü
Lisans Diploma notu 3,75 ve üstü
Y.Lisans Diploma Notu 3,5 ve üstü
YDS / YÖK Dil Puanı 80,00 ve üstü
2- %75 İndirim için kriterler.(Aşağıdaki kriterlerin hepsi birarada)
Ales Puanı 85 ve üstü
Lisans Diploma notu 3,5 üstü
Y.Lisans Diploma Notu 3,5 ve üstü
YDS / YÖK Dil Puanı 70,00 ve üstü
3- %50 İndirim için kriterler.(Aşağıdaki kriterlerin hepsi birarada)
Ales Puanı 80 ve üstü
Lisans Diploma notu 3,00 ve üstü
Y.Lisans Diploma Notu 3,00 ve üstü
YDS / YÖK Dil Puanı 60,00 ve üstü

AÇIKLAMALAR                                                                                                                               

 1. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Fen Bilimleri Enstitüsüne ait tüm programlar için %50 Lisansüstü Destek Bursu verilecektir.
 2. İndirimler  azami; Tezsiz Yüksek Lisans programları için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans programları için 4 yarıyıl,  yüksek lisans eğitimini tamamlamış Doktora öğrencileri için 8 yarıyıl, Lisanstan Doktora öğrencileri için 10 yarı yıllık süreyi kapsar.                        
 3. Burs olanakları hakkında Enstitü Sekreterliğinden bilgi alınabilinir.                                          
 4. Başvuru ücreti 100 TL dir.                                                                          
 5. Ücretin tümünün peşin veya kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.                                                                                                                                     
 6. %100 burs alanlardan Akademik Pakette belirtilen süre içinde mezun olamayanlar tam Tez Ücreti öder.                                              
 7. %100 burs koşulunu yerine getirmeyen İKÜ çalışanlarına en çok %75 burs verilir, bu öğrencilerden Akademik Pakette belirtilen süre içinde mezun olamayanlar her yarıyıl Tez Ücretini öder.

İletişim Formu