İstanbul Kültür Üniversitesi olarak öğrencilerimizin uygulamalı eğitim ve stajlarını desteklemek amacıyla üniversite – özel sektör iş birliğine dayalı projeler yürütmekteyiz.

Neden Sektör İş Birliği?
 • Akademik müfredatların yeni çağın gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalıyor olması
 • İş dünyasının üniversitelerden nitelikli mezun beklentisi
 • Artan rekabet ortamında mesleğini en iyi şekilde icra edebilecek ve farklışabilecek mezun verebilme hedefimiz
 Amaçlarımız:
 • Nitelikli ve aranan eleman yetiştirmek
 • Eğitimin sisteminin sektörün ihtiyaçlarına yönelik olması
 • Üniversitenin tercih edilmesi
 • Staj olanaklarını arttırmak
 • Mezun öğrencilere yeni istihdam alanları sağlamak
Sektörle Hangi Alanlarda Çalışıyoruz?

A. Marka Ders (Seçmeli) Protokolü:

 • Marka ders projesi, akademik müfredat içerisine bir  seçmeli ders eklenmesi ile gerçekleşmektedir.
 • Dersin adı markanın ismiyle başlamakta ve müfredatın içeriğini marka belirlemektedir. Dersi alan öğrencilere bir ya da iki yarıyıl söz konusu markanın kendi profesyonel yöneticileri eğitim verecektir.
 • Derslerin en az %75’nin kurum yöneticileri tarafından üniversitemizde, en az %10’nun kurumun ev sahipliğinde vermesi sağlanır.
 • Firma yöneticileri ve personeli tarafından teorik ve uygulamalı eğitim
 • Öğrencinin ders başarısına göre staj olanağı
 • Part-time çalışma olanağı
 • Seminer, konferans ve etkinliklere destek verilmesi
 • Teknik geziler
 • İKÜ MYO öğrencilerinin sektöre yönelik yetiştirilmesi
 • İKÜ MYO mezunlarına iş fırsatı sağlamak

B. MYO-Özel Sektör Staj İş Birliği Protokolü:

 • İş Yeri Uygulamaları dersi kapsamında uygulamalı eğitim
 • İKÜ MYO öğrencilerine  staj garantisi
 • İKÜ MYO’dan mezun öğrencilere işe alımda öncelik sağlanması

C. Mevcut Programın- Özel Sektör ile Tam Entegrasyonu

 • Sektör yöneticileri ve akademisyenlerimiz ile ortak hazırlanacak teorik ve uygulamalı ders planı
 • Staj olanağı
 • Özel sektör burs ve indirimleri
 • İş tecrübesi ve iş garantisi sağlamak
 • Kaliteli ve nitelikli mezunlar yetiştirmek
Sektörel İş Birliklerimiz

 

Kültür Elçilerine Sorun