Ana içeriğe atla

İKÜ'de Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi (İngilizce)

Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, bir işi işlem basamaklarına ayırarak analiz etme yetisine, mantık yürütme ve tasarım üretme yeteneğine, vizyoner, dikkatli, sabırlı, gelişime açık, araştırmacı özelliklerine sahip adayların Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tercih etmesi tavsiye edilmektedir.

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri eğitim, endüstri, ticaret, hizmet ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler.


Kamuda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu sistem çözümleyicisi ve eğitmen olarak, özel kuruluşlarda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu ise, yazılım ve donanım geliştiricisi olarak çalışırlar. Bilgisayar mühendislerinin yoğun olarak özel sektörde çalıştıkları gözlenmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitiminin ilk yıllarında matematik, genel fizik, genel kimya, bilgisayar mühendisliğine giriş ve uygulamalı doğrusal cebir dersleri verildikten sonra ilerleyen yıllarda sistem programcılığı ve donanım (Hardware) kısmını oluşturan dersler okutulmaktadır. Eğitim süreci boyunca programlama dilleri, veri yapıları, olasılık ve istatistik, sayısal mantık sistemleri, türevsel denklemler, elektrik devreleri, kesikli hesaplama yapıları, temel elektronik, bilgisayar mimarisi, mikroişlemci ve mikro bilgisayar, veri yönetimine giriş, sistem programlama, veri tabanı yönetim sistemi, bilgisayarlı grafik, ekonominin ilkeleri, işletim sistemi, veri iletişimi, bilgi sistemi, çözüm ve tasarımı, yöneylem araştırma, formal diller ve soyut bilgiler, dil işleyiciler, bilgi sistemleri mühendisliği, yapay us, sistem benzetimi, paralel mimarlar ve bilgisayar ile uygulamaya yönelik program yürütülmektedir.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

13

Taban Başarı Sırası

35.845

Taban Puan

440,838

 

Öğrenim Ücreti

29.950 

Kontenjan

62

Taban Başarı Sırası

240.212

Taban Puan

279,049

 

Öğrenim Ücreti

59.900 

Kontenjan

10

Taban Başarı Sırası

296.830

Taban Puan

261,449

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar