Ana içeriğe atla

İKÜ'de Endüstri Mühendisliği Eğitimi (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tercih edecek adayların iletişimi kuvvetli, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, ileriyi görebilen ve fırsatları sezebilen yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilmektedirler. İşletmeler verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitimi boyunca; fizik, kimya, diferansiyel hesaplar (matematik), işletme yönetimi, endüstri sosyolojisi, teknik resim, yabancı dil, malzeme, mukavemet, ekonomi, bilgi işlem, yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, üretim yöntemleri, nümerik (sayısal) analiz, tesis planlaması, üretim planlaması, kalite kontrolü, benzetim, şebeke analizi, statik, lineer cebir, lineer programlama, makine elemanları ve takım tezgahları, mühendislik ekonomisi, maliyet ve yönetim muhasebesi, ergonomi, sistem analizi, iş hukuku ve fizibilite raporları gibi dersler verilmekte ve bitirme ödevi istenmektedir.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

8

Taban Başarı Sırası

49.764

Taban Puan

403,808

Öğrenim Ücreti

12.625,00 ₺

Kontenjan

22

Taban Başarı Sırası

Yeni

Taban Puan

Yeni

Öğrenim Ücreti

25.250,00 ₺

Kontenjan

36

Taban Başarı Sırası

-

Taban Puan

-

Öğrenim Ücreti

50.500,00 ₺

Kontenjan

14

Taban Başarı Sırası

Yeni

Taban Puan

Yeni

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar