Ana içeriğe atla

İKÜ'de Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik Bölümü'nü tercih etmek isteyen adaylar, yenilikçi düşünce yapısına sahip, sabırlı, fırsatları görebilen kişilerden oluşmalıdır.

Bu bölümden mezun olanlar;

  • Farklı üretim ve hizmet sektörlerinde yeni iş alanları oluşturabilir,
  • Kurumsal şirketlerdeki çeşitli departmanlarda ihtiyaç duyulan pozisyonlarda girişimci zekâya sahip kişiler olarak boy gösterebilir,
  • Sivil toplum veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
  • Kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Girişimcilik lisans bölümü öğrencilerine kaliteli yabancı dil becerisi kazandırılacak şekilde eğitim verilmesinin yanı sıra öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk yılında temel bilim derslerini almak suretiyle ilerleyen yıllarda alacakları derslerin alt yapısını oluşturmaktadırlar. Daha sonraki yıllarda öğrencilerimiz alacakları işletme dersleri ile ileride kuracakları bağımsız girişimlerin veya çalışacakları kuruluşların yönetimi için gerekli teorik alt yapıyı oluşturacaklardır.

Bu derslerin yanı sıra eğitim süresi boyunca öğrencilerimiz girişimcilik temelinde yeni fikirler yaratma, fırsatları görme, fikirleri işe dönüştürme becerilerini edinmelerini sağlayacak dersler ile iş planı yapma, stratejik yönetim ve uluslararası boyutta girişimcilik yapma becerilerini geliştirmeye yönelik dersler de alacaklardır. Böylece girişimci adayı öğrencilerimizin teorideki tüm kazanımlarını pratiğe dönüştürecek yetkinliği almaları hedeflenmektedir.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Yatay geçiş yapılabilir. Dikey geçiş yapılamaz

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

3

Taban Başarı Sırası

293.580

Taban Puan

274,714

Öğrenim Ücreti

12.000,00 ₺

Kontenjan

10

Taban Başarı Sırası

-

Taban Puan

-

Öğrenim Ücreti

48.000,00 ₺

Kontenjan

17

Taban Başarı Sırası

Yeni

Taban Puan

Yeni

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar