Ana içeriğe atla

İKÜ'de İktisat Eğitimi

Sayısal ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip, akademik araştırmalara ilgi duyan adayların İktisat Bölümü’nü tercih etmesi tavsiye edilmektedir. İktisat alanında başarılı olabilmek için her şeyden önce yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önem arz etmektedir.

İktisatçıların ekonomi tarihini iyi bilmeleri, teorilerin arka planına hakim olmaları, olaylar arasında bağlantı kurabilmeleri, mevcut ve mümkün sorunlara çözüm üretebilecek formasyona sahip olmaları beklenmektedir.

Programı tamamlayan öğrenciler iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans öğrenimi görebilir veya değişik araştırma kurumlarında, işletmelerde ya da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. Çeşitli bakanlıklarda, kamu ve özel bankalarında müfettiş, denetçi ve uzman olarak görev alabilir, uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Bölümü bitiren öğrencilerin iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bilgisayar teknolojilerine hakim olmaları diğer iktisatçılar arasında avantajlı bir konuma sahip olmalarını sağlamaktadır.

İktisat Bölümü’nde temel ekonomi derslerinin yanında yönetim, hukuk, işletme, istatistik ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinden de dersler verilmektedir. Ders içerikleriyle öğrencilere genel bilgilerin yanı sıra çözümleme ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak hedeflenmektedir.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

8

Taban Başarı Sırası

222.034

Taban Puan

303,498

 

Öğrenim Ücreti

27.950 

Kontenjan

32

Taban Başarı Sırası

-

Taban Puan

-

 

Öğrenim Ücreti

55.900 

Kontenjan

10

Taban Başarı Sırası

812.257

Taban Puan

210,477

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar