Ana içeriğe atla

İKÜ'de İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü tercih edecek adayların sayısal akıl yürütme gücüne sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırma), fen bilimlerinde başarılı (özellikle matematik, fizik ve bu alanlara ilgili), sorumluluk sahibi, dikkatli, yaratıcı ve yöneticilik özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Yoğun olarak çalıştıkları kurumlar: T.C. Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’dır. Ülkemizde tarım ve sanayi sektöründen sonra inşaat sektörü en önemli istihdam alanını oluşturmaktadır.


İnşaat sektörü devamlı gelişim ve ilerleme içinde olduğundan gelişen teknolojinin takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca uzmanlaşma (köprü, baraj, otoyol, bina inşaatı) ve bilgisayar kullanımı artmaktadır. Deprem ve diğer doğal afetler göz önünde bulundurularak yapılaşmaya gidilmesi inşaat mühendisliğinin gelecekteki çalışmalarını etkileyecektir. Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışından da inşaat işlerinin alınması nedeniyle bu sektör uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır.


Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine üye olmuştur. Bu kapsamda Avrupa'daki inşaat mühendislerinin eğitim düzeylerinin eşitlenmesi çalışmaları için ön hazırlık yapılmaktadır. Bu amaçla da mezuniyet sonrası eğitimle sertifikalı mühendislik uygulamasının işler hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün ilk yılında, matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler okutulmaktadır. İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi dersler okutulur.

Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

5

Taban Başarı Sırası

240.070

Taban Puan

279,106

 

Öğrenim Ücreti

29.950 

Kontenjan

20

Taban Başarı Sırası

277.422

Taban Puan

266,961

 

Öğrenim Ücreti

59.900 

Kontenjan

5

Taban Başarı Sırası

-

Taban Puan

-

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar