Ana içeriğe atla

İKÜ'de İşletme Eğitimi (İngilizce)

Sayısal ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip, akademik araştırmalara, sosyoloji, psikoloji ve matematik gibi bilim dallarına ilgi duyan adayların İşletme Bölümü’nü tercih etmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan bir işletmecinin sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, güçlü iletişim yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

İşletme Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu şirketlere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe (turizm, finans, sağlık, yiyecek vb.) yer alan çeşitli işletmelere kadar uzanan bir yelpazede;

 • Pazarlama – satış
 • Para ve sermaye piyasaları
 • Bankacılık-Sigortacılık
 • Finansman
 • Uluslararası ticaret (ithalat-ihracat)
 • Muhasebe - Mali müşavirlik
 • Halkla ilişkiler
 • Üretim planlama
 • Yönetim
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Gümrük

gibi alanların yönetim kademelerinde çalışabilirler.

Ayrıca işletme öğretimi; kendi işinizi kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler de yetiştirmektedir. Buna ek olarak araştırmacı ruha sahip mezunlarımız için lisansüstü çalışmaları tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında da yer almak mümkündür.

İşletme programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Bunun için ilk yıllarda matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk, üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, kooperatifçilik, bilgisayar gibi alanlarda dersler verilmektedir.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

10

Taban Başarı Sırası

107.792

Taban Puan

344,215

 

Öğrenim Ücreti

27.950 

Kontenjan

41

Taban Başarı Sırası

-

Taban Puan

-

 

Öğrenim Ücreti

55.900 

Kontenjan

15

Taban Başarı Sırası

796.097

Taban Puan

218,965

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar