Ana içeriğe atla

İKÜ'de İşletme Yönetimi Eğitimi

İşletme Yönetimi Programı’nı okumak isteyen bir kişinin üstün bir genel akademik yeteneğe ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması; matematik, sosyoloji ve psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca bir işletmecinin, kurumdaki diğer çalışanlarla ve işletme ile ilgili tüm taraflarla yakın ilişkiler içerisinde olması gerektiği için sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları ikna edebilme becerisine sahip olması gereklidir. Bu alanda kariyer hedefleyen kişilerin etkili iletişim becerilerine sahip, bilgili, nitelikli, yetenekli, yaratıcı ve değişime açık, yönetim becerisine sahip kişiler olması gerekir.

İşletme Yönetimi Programı mezunları; kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe (turizm, finans, sağlık, yiyecek vb.) faaliyet gösteren işletmelere kadar uzanan çok geniş bir yelpazede birbirinden farklı departmanlarda çalışma olanağına sahiptirler. İşletme Yönetimi Programı öğrencileri aşağıda belirtilen alanlarda çalışabiliriler;

*Finansman

*Muhasebe ve Denetim

*Satış ve Pazarlama

*E-ticaret

*Kurumsal İletişim

*Halkla İlişkiler

*İnsan Kaynakları Yönetimi

*Üretim ve Planlama

*Bankacılık ve Sigortacılık

*Uluslararası Ticaret

*Yönetim Danışmanlığı

İşletme Yönetimi Programı, kendi işini kuracak, yaratıcı, risk almaya hazır girişimciler de yetiştirmektedir. Ayrıca araştırmacı ruha sahip kişilerin, lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilmeleri de mümkündür.

İşletme Yönetimi Programı’nda işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak ve onlara değer katmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip bireylerin ve geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle eğitimin ilk yıllarında matematik, işletme, ekonomi, muhasebe, hukuk alanında temel dersler daha sonraki yıllarda ise üretim yönetimi, ticaret hukuku, stratejik yönetim, yönetim muhasebesi, pazarlama, halkla ilişkiler, perakendecilik ve mağaza yönetimi, marka yönetimi, finansal yönetim, finansal analiz, denetim gibi dersler okutulmaktadır.

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Denetim
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

9

Taban Başarı Sırası

725.760

Taban Puan

262,896

 

Öğrenim Ücreti

14.280 ₺

Kontenjan

51

Taban Başarı Sırası

1.507.589

Taban Puan

204,334

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar