Ana içeriğe atla

İKÜ'de Moleküler Biyoloji ve Genetik Eğitimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü tercih etmek isteyen adaylar araştırmayı sevmeli, uzun süre aynı ortamda çalışabilmeli, sabırlı ve sistematik davranabilmeli, meraklı ve teknolojiyi iyi kullanabilme yeteneklerine sahip olmalıdır.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin kapsamına giren genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, öncelikli alanlar olarak tanımlanmış ve nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekilmiştir.

Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu konularda temel alt yapı ve güncel bilgilerle donatılmış eleman sayısı bakımından azımsanmayacak düzeyde açığa sahip olduğu gözlemlenmektedir.

Bu bağlamda, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarının aşağıda belirtilen sektörlerde istihdam edilmeleri mümkündür.

  • Üniversiteler ve araştırma kurumlarında akademisyen,
  • Biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç ve gıda sanayisi gibi sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarının AR-GE departmanlarında uzman,
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman olarak istihdam edilebilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde biyoloji, kimya, matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi ve genetik mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

8

Taban Başarı Sırası

99.686

Taban Puan

360,826

 

Öğrenim Ücreti

28.375 ₺

Kontenjan

42

Taban Başarı Sırası

280.100

Taban Puan

266,158

 

Öğrenim Ücreti

56.750 ₺

Kontenjan

5

Taban Başarı Sırası

474.037

Taban Puan

219,577

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar