Yüksek Lisans ve Doktora Müracaatları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruları 03 Temmuz 2017 - 12 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Portaldan yapmış olduğunuz başvurunuzun kesinlik kazanması için evraklarınızı 12 Eylül 2017 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.. Aksi durumda başvurunuz iptal edilecektir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sanat, İletişim, Türk ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarında teorik uygulamalı araştırmaları desteklemekte; aynı zamanda açtığı yüksek lisans ve doktora programları aracılığı ile üniversitenin topluma sunduğu eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, doktora ve yüksek lisans programları; küresel ölçekte iş dünyasının gereksinim duyduğu ileri teknoloji birikimiyle donatılmış profesyoneller yetiştirmeyi; temel bilimler, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında ülkemizin araştırmacı potansiyelini arttırmayı amaçlamaktadır.

ENSTİTÜLERE BAŞVURU KOŞULLARI

GENEL KOŞULLAR

 • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
 • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekmektedir.
 • Yapı(Tezli)-İngilizce Programına başvuru için; ALES sınavdan sayısal puan en az 60, YDS sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir.
 • Lisans diploması ile Doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyenler için ALES puanı 80 ve diploma puanının en az 3.00 olması gerekmektedir.
 • Tezsiz Programlarda ALES şartı aranmaz.
 • Doktora programına başvurabilmek için, YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,
 • ALES Belgesi fotokopisi (Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında aranmaz.),
 • Transkript fotokopisi,
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Doktora Programları için Yabancı Dil belgesinin fotokopisi

 KESİN KAYITTA

 • Kesin kayıt için bu belge (öğrenci kimlik belgesi) doldurulmalı ve ilgili birime teslim edilmelidir.
 • Kesin kayıt için diploma ve transkript suretleri, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.
 • Doktora Programları için Yabancı Dil Belgesi

 

Portaldan yapmış olduğunuz başvurunuzun kesinlik kazanması için evraklarınızı Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi durumda başvurunuz iptal edilecektir.

İletişim Formu