Ana içeriğe atla

İKÜ'ye Yatay Geçiş

KÜLTÜR'e Yatay Geçiş

İstanbul Kültür Üniversitesi’ne Yatay Geçiş Yaparak Kültür'lü Olma Ayrıcalığını Yaşayın!

Sadece bir diploma değil iyi bir gelecek için...

 

Kurumlararası (GNO ile) Yatay Geçiş

Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2022

 

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

Başvuru Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2022

 

Başvuru Takvimi

2021-2022
Kurum İçi Yatay Geçiş (Hazırlık)

Başvuru Başlangıç Tarihi

10.01.2022

İKÜ Hazırlık programı öğrencileri için yatay geçiş

Kurum İçi Yatay Geçiş

Başvuru Başlangıç Tarihi:

10.01.2022

İKÜ öğrencileri için bölümler arası yatay geçiş

 

Kurumlararası (GNO ile) Yatay Geçiş

Başvuru Başlangıç Tarihi:

10.01.2022

Diğer Üniversitelerden İKÜ bölüm/programlarına geçiş

 
Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş

Başvuru Başlangıç Tarihi:

10.01.2022

Merkezi Yerleştirme Puanınıza göre İKÜ bölümlerine geçiş

 

Yurt Dışından Yatay Geçiş

Yurt dışından yatay geçiş kuralları için tıklayın.

KKTC'den Yatay Geçiş

KKTC'den yatay geçiş kuralları için tıklayın.

Başvuru Yardımcı Dokümanı

Başvuru Yardımcı Dokümanı

 • Yataş geçiş başvurumu nasıl yapabilirim?
Başvuru Evrak Listesi

Başvuru Evrak Listesi

 • Başvuru için gerekli belgeler neler?
Yatay Geçiş Başvuru Yöntemleri

Yatay Geçiş Başvuru Yöntemleri

 • Hangi şartlara göre nasıl başvurabilirim?

Merkezi Yerleştirme Puanı(Ek madde-1) ile İstanbul Kültür Üniversitesi'ne Yatay Geçiş yapan öğrencilere; İKÜ Ön lisans ve Lisans programlarında (İlgili yıllarda ÖSYS kılavuzunda yayımlanan %50 ve %25 indirimli taban puanlarının tutması koşulu ile) 4(Ön Lisans)-7 (Lisans) yıl boyunca kesintisiz eğitim olanağı sunulmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi bölüm / programlarına kayıtlı bir öğrencinin Üniversite içindeki diğer diploma programlarına geçişini ifade eder. Kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu'nun "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

 • Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte veya meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş kontenjanları Önlisans programlarının ikinci ve üçüncü yarıyılında, Lisans programlarının ise ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Kontenjanlar, senatonun belirlediği şartlar ve taban puanlar son başvurudan 15 gün önce ilan edilir. 
 • Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı Ek Madde-1, geçmek istediği programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda başvuru yapılabilir. 
 • Farklı merkezi sınav puanları ile öğrenci alan programlara yatay geçiş için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibari ile geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
 • Öğretim dili tamamen veya kısmen (en az %30) yabancı dil olan programların zorunlu hazırlık sınıfında 2 yıl başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan aynı isimde bir program olması halinde yatay geçiş yapabilir
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesi için en düşük 150.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mimarlık programları için en düşük 200.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mühendislik programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Öğretmenlik Programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • Uçak Teknolojisi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarına başvuru yapacak aday öğrencilerin ÖSYM kılavuzunda yer alan özel koşulları sağlamaları gerekmektedir. 
   

Diğer Üniversitelerden İstanbul Kültür Üniversitesi’nin aynı düzeyde bölüm/programlarına geçişi ifade eder. Kurumlararası yatay geçiş ile öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu'nun "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

 1. Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (2,29) olması şarttır.
 3. Önlisans derecesinde; ikinci ve üçüncü yarıyılında yatay geçiş yapılabilir.
 4. Lisans derecesinde; ikinci ve üçüncü sınıfta yatay geçiş yapılabilir.
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesi için en düşük 150.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mimarlık programları için en düşük 200.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mühendislik programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Öğretmenlik Programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • Uçak Teknolojisi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarına başvuru yapacak aday öğrencilerin ÖSYM kılavuzunda yer alan özel koşulları sağlamaları gerekmektedir. 

2 Mayıs 2014 tarihli 28998 sayılı Resmi Gazete' de Yükseköğretim Kurulu'nun "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ine eklenen Ek Madde - 1 uyarınca öğrenciler geçmek istedikleri bölüm/programlara merkezi yerleştirme puanı doğrultusunda yatay geçiş yapabilirler.

1) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilir ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuruda bulunamaz, (ÖSYSPuanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkânları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamazlar).

2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiğiyıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesi için en düşük 150.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mimarlık programları için en düşük 200.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Mühendislik programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Öğretmenlik Programları için en düşük 240.000’inci sırada olan adaylar başvurabilir.

3) Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilir, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz.

4) Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).

5) Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler, (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacağına) ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

6) İlgili yılda ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuruda bulunamaz, (Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştikleri yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayarak, ilgili yükseköğretim programına ve yükseköğretim kurumuna intibak sürecini geçirdikten sonra, yatay geçiş sürecinin mantığına uygun olarak diğer yükseköğretim programlarına geçiş için başvuruda bulunmalarının daha faydalı olacağı hususu göz önüne alınarak, ilgili yılda ÖSYS'de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)

7) Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilir, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tarafından yapılır.

8) Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılmaktadır.

9) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde başvuru yapılan yükseköğretim programına başvuru yapılan yıldaki ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa, başvuru yapılan programın öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjanı dikkate alınır.

10) Başvurular her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustos - 15 Ağustos dahil alınmaktadır.

11) Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için 8. madde uyarınca belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılır, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı alınır.

12) Önlisans programlarında ise ilgili yılda sınavsız geçiş ile kontenjanın dolması halinde sadece sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınır, kontenjanın sınavsız geçiş ile dolmayarak ÖSYS puanı ile de öğrenci alınması durumunda sınavsız geçiş ile şartları sağlayan öğrencilere öncelik verilmek üzere diğer adayların da ilgili ÖSYS Puanına bakılarak sıralanır.

13) DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılmaktadır.

14) Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri programlar uyarınca başvuru yapılabilir, M.T.O.K programlarında okuyan öğrenciler ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilir.

15) Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabilir, bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınır, ayrıca, sınavsız geçiş ile yerleşen adaylar ÖSYS puanları ile de şartları sağlamaları halinde başvuru yapabilir, (Yükseköğretim kurumlarının programlarının taban puanına ilişkin bilgiye osym.gov.tr adresinde yer alan "ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlarına ilişkin" yayından ulaşılabilecektir)

16) Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş için başvuran öğrenciler ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerektedir.

17) Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.

18) Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmektedir, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

19) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilir, ayrıca şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabilir. 

20) Uçak Teknolojisi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programlarına başvuru yapacak aday öğrencilerin ÖSYM kılavuzunda yer alan özel koşulları sağlamaları gerekmektedir. 

21) Ek  Madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusu yapacak ikü öğrencileri aynı programdan aynı programa yatay geçiş yapamaz. 

22) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yılda Üniversitemizde başvuru yapmak istediği program yok ise başvuru yapamaz.
 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Yönetmeliğin Ek Madde 2’si uyarınca hazırlanması gereken Usul ve Esasların belirlenmesi konusu 18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca;

1) 2014-2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır'da ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde,

2) Yemen'de çıkan olaylar nedeniyle eğitimine bu ülkede başlayan Türk öğrencilerin yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarında eğitime devam hakkı verilmesine ilişkin talepleri 14/10/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Suriye ve Mısır'daki olaylar nedeniyle
18/06/2014 tarih ve 09/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek Madde
-2 Uyarınca, 2014- 2015 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere Yemen'de ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;

3) 16/12/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-2'si uyarınca 2015-2016 eğitim- öğretim döneminden itibaren uygulanmak üzere, Rusya Federasyonu'nda ön lisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde hazırlık sınıfı dahil eğitime başlayan Türk vatandaşı öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;

Ayrıca, 17.02.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 16/12/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı dikkate alınarak, Yükseköğretim kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikteki yatay geçiş şartlarını sağlayamayan ancak gerekli belgelere sahip olan öğrencilerin Rusya Federasyonunda kayıtlı oldukları üniversiteye kayıt oldukları yıldaki

1) ÖSYS Puanlarının başvuru yaptıkları yükseköğretim kurumundaki programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya daha fazla olması gerektiğine veya

2) ÖSYS Puanlarının Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında yer alan programlardan ilgili yıldaki taban puanına eşit veya daha fazla olanlara veya

3) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yayımlanan ÖSYS puanına veya SAT 1, ACT, Abitur gibi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen muadil belgelere sahip olan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki açıköğretim programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabileceklerdir.

Ek Madde 2 Kapsamında yatay geçiş yapacak adayların dikkatine;

1) Öğrencilerin yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıf ve son sınıf dahil yatay geçiş yapabilmelerine,
 
2) Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10 nu geçmemek üzere yatay geçiş başvurularının yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesine,

3) Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilmelerine, birinci madde hükümleri uyarınca belgelerini sağlayanların yatay geçiş yapabilmelerine karar verilmiştir.

1) Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık programları hariç olmak üzere yükseköğretim kurumlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarının yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar olabilmesine,

2) Başarı sırası şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık  programlarında  ise  yurt  dışı  yatay  geçiş  kontenjanlarında  yurt  içi  yatay  geçiş kontenjanının  %50'sinin  geçilmemesine;  ancak  Yükseköğretim  Kurulunca  belirlenmiş  olan sıralama kuruluşları (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings)  tarafından  yapılan  dünya  üniversite sıralamalarının  herhangi  birinde  ilk  1000'de  yer  alan  üniversitelerin  programlarından  yatay geçiş yapacak öğrenciler için ayrıca bu kontenjanın yurt içi yatay geçiş kontenjanı üst sınırına kadar kullanılabilmesine,

3)  Öğrencilerin  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumuna  kayıt  olduğu  yılda  ÖSYS/YKS Yükseköğretim  Programları  ve  Kontenjanları  Kılavuzunda  yayımlanan  yurt  dışındaki yükseköğretim  kurumlarından  yatay  geçiş işlemlerine ilişkin  duyurudaki  asgari ÖSYS/YKS Puanına  veya  muadil  belgelere  sahip  olmasına;  ancak  yukarıdaki  2'inci  maddede  nitelenen üniversitelerde  kayıtlı  olan  öğrenciler  için  bu  şartın  aranmamasına,  ancak  yurt  dışı kontenjanından daha fazla başvuru olma durumunda öğrencilerin yurtdışındaki üniversitesine kabulde kullanılan belgesinin veya ÖSYS, YKS veya muadil belgelerin sıralama ölçütü olarak kullanabilmesine,

4) Anılan yönetmeliğin "Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma  programlarının ilk  yarıyılı ile  son  yarıyılına, lisans  diploma  programlarının ilk iki yarıyılı ile  son iki  yarıyılına  yatay  geçiş  yapılamaz."  biçimindeki  6'ıncı maddesi  hükmünce yatay geçiş başvuruları kısıtlanmış olan öğrencilerin de, programa kayıt yaptırmadan sadece dil  eğitimine  devam  edenler  hariç  olmak  üzere,  bu  dönemde  yatay  geçiş  başvurusu yapabilmelerine,

5) Anılan yönetmeliğin 11'inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan "Kurumlar arası yatay geçiş için  öğrencinin,  kayıtlı  olduğu  programda  bitirmiş  olduğu  dönemlere  ait  genel  not ortalamasının  en  az  100  üzerinden  60  olması  şarttır."  koşulunun  hazırlık  sınıfından  birinci sınıfa başvuru yapacak öğrenciler için aranmamasına,

6) 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olduğu sınıf özelinde 100 üzerinden 60  not  ortalamasını  sağlayamayan  öğrencilerin  de  başvuru  yapabilmesine,  yatay  geçişinin kabul edilmesi halinde intibakının programın yeterli görülen ilgili sınıfına veya bir alt sınıfına olmak üzere başarılı olduğu dersler üzerinden yapılmasına,

7)  Öğrencilerin  yurt  dışından  yatay  geçiş  başvurularının  değerlendirilmesinde  anılan yönetmeliğin  14'üncü  maddesinin  6'ıncı  fıkrasının  "Yurt  dışındaki  yükseköğretim kurumlarından  yatay  geçişte,  yurt  dışındaki  aynı  yükseköğretim  kurumundan  bir  programın her  bir  sınıfına  geçiş  yapabilecek  öğrenci  sayısı  o  programın  ilgili  sınıfının  yurt  dışı kontenjanının  yüzde  15'ini  geçemez. Yüzde  15'in  hesaplanmasında  1'in  altındaki  sayılar  1'e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5'ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst  tam  sayıya  tamamlanır."  biçimindeki  hükmünün  bu  dönemde  de  uygulanmaya  devam edilmesine,

8) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarındaki herhangi bir  programa  kayıtlı  olan  öğrenciler  ile  yükseköğretim  kurumunun  bir  programına  kayıt yaptırmaksızın  ilgili  programın  dil  hazırlık  sınıfına  devam  edenlerin  yukarıda  yer  alan kontenjan kısıtlamalarına tabi olmaksızın, 3'üncü maddedeki ÖSYS/YKS puanına veya muadil belgelere sahip olmaları koşuluyla, yükseköğretim kurumlarımızın herhangi bir açık öğretim programına yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,

9) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin ilgili enstitüler tarafından değerlendirilmesine,

10)  Öğrencilerin  yatay  geçiş  başvurularını,  ilgili  yükseköğretim  kurumlarına  yatay  geçiş başvuru döneminde yapmalarına,