Ana içeriğe atla

İKÜ'de Hazırlık Eğitimi

İKÜ'DE YABANCI DİL EĞİTİMİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, İngilizce öğretim veren bölümlere kayıtlı olan öğrencilere seviyelerine uygun sınıflarda (Beginner, Elementary, Pre-intermediate veya Intermediate) İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi sağlar.

Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin genel yabancı dil altyapılarını oluşturmak ve dört temel dil becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini birbirleriyle bağlantılı olarak geliştirmektir. Hedefimiz, ayrıca, dil öğreniminde bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, eleştirel bakış açısına sahip, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Yabancı Diller Bölümü, ayrıca, bölümlerde bulunan öğrencilerin zorunlu ve/veya isteğe bağlı kredili yabancı dil derslerini vermektedir.

Bölümümüzün diğer bir görevi ise üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinden gelen talepler doğrultusunda yüksek lisans ve doktora öğrenci adaylarına, değişim programları ile yurt dışı öğrenci hareketliliğine başvuran öğrencilere yabancı dil sınavları uygulamaktır.

Bölümümüz birlikte çalıştığı öğretim görevlilerine günümüz yüz yüze ve uzaktan yabancı dil öğretimi ve öğrenimi için gerekli tüm donanıma sahip ve talepkâr bir çalışma ortamı sunar, profesyonel gelişimlerine aktif katkı sağlar ve yabancı dil öğretiminin geliştirilmesi çalışmaları yapmaları için kendilerini teşvik ve önderlik eder.

 

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, öğretim dili İngilizce olan İstanbul Kültür Üniversitesi fakültelerinin öğrencilerine bir akademik yıl süresince İngilizce dil eğitimi sağlamaktadır.

Güz yarıyılı başlangıcında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda (YDYS) başarılı olamayan öğrenciler, seviyelerine uygun sınıflarda (Beginner, Elementary, Pre-intermediate veya Intermediate) Şirinevler Yerleşkesi’nde verilen İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimine başlarlar. Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin genel yabancı dil altyapılarını oluşturmak ve dört temel dil becerisi olan Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerini birbirleriyle bağlantılı olarak geliştirmektir.

Hedefimiz, ayrıca, dil öğreniminde bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, eleştirel bakış açısına sahip, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz kendilerini ilerideki akademik hayatlarına taşıyacak olan çalışmalar yaparlar. Bu açıdan, öğrencilerimiz eğitim sürecine aktif katılım sağlamaktadır. Uyguladığımız programda, öğrencilerimiz sınıf içerisinde oluşturulup geliştirilen ortama geri bildirimler, ders gelişim dosyaları, sınıf içinde kullanılan eğitim materyalleri ile yapılan ödevler ve İngilizce öğretim görevlilerimiz tarafından başlatılan ve sürdürülen sınıf içi çalışmalarla katkı sunarlar.

Öğrencilerimiz akademik becerilerinin farkındalığı ve keşfedip geliştirmeleri konusunda yakından denetlenirler ve bu becerileri, bütün bir eğitim-öğretim yılına yayılmış olarak muhtelif ölçüm araçları ile takip edilir.

Öğrencilerimiz, dört temel becerinin (Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma) yardımıyla akademik ve genel İngilizceyi etkin olarak kullanmak için sunum, proje, kulüp vb. çalışmalar yaparak eğitim yılını tamamlamaktadır.

Öğretim dili Türkçe olan bölümlere kayıtlı olan öğrenciler de isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi alabilmektedir.

PEARSON ASSURED AKREDİTASYONU

Yabancı Diller Bölümümüz 06 Temmuz 2018 tarihi itibarı ile Pearson Assured tarafından akredite edilmiştir. Pearson Assured Akreditasyonu, öğretim elemanları ve öğrencileri açısından büyük önem arz etmektedir.

Dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası ” almaya hak kazanırlar.

https://ydb.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/pearson-assured-akreditasyon

MİSYON & VİZYON

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak misyonumuz kapsamında:

• İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda, üniversitemizin İngilizce eğitim-öğretim yapan bölümlerindeki öğrencilere fakültelerindeki akademik çalışmalarını sürdürebilmeleri ve mezuniyet sonrasındaki kariyerleri için gerekli olan İngilizce dil becerilerini edindirmek;

• Öğrencilerimize, bölüm derslerini takip edebilmeleri yanında, İngilizce olarak yapılan diğer öğretici faaliyetler ve bölümleriyle ilgili literatürü takip edebilme yetisi kazandırıyor, seminer ve tartışmalara etkin biçimde katılmalarını ve İngilizceyi hem iş hem de sosyal hayatlarında kullanmalarını sağlamak,

• Bölümlerde bulunan öğrencilere bölümlerinin öngördüğü zorunlu ve/veya isteğe bağlı kredili yabancı dil derslerini vermek;

• Yabancı dil ediniminde bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanabilen, özgüven sahibi, çok yönlü, bağımsız eleştirel düşünce ve bağımsız öğrenme becerileriyle donatılmış, ve aynı zamanda sosyal sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek;

• Daha iyiye ulaşmak için öğrencilerimizin ve öğretim görevlilerimizin memnuniyetini ölçmek;

• Öğretim görevlilerimize, hizmet içi eğitim programları çerçevesinde, mesleki seminerler, çalışma atölyeleri ve kurslar düzenlemek; lisansüstü, doktora, CELTA, DELTA gibi ileri çalışmalar yapmalarını teşvik etmek.

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak Vizyonumuz:

 

• İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin yabancı dil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, sürekli kendini yenileyen en uygun Akademik İngilizce Programını oluşturmak;

• Öğrencilerimizin İngilizce seviyeleriyle ilgili sorunlarına akılcı ve kalıcı çözümler üretmek;

• Eğitim teknolojilerini, üniversitemizin akademik, pedagojik ve bilimsel anlayışları çerçevesinde aktif biçimde kullanarak verdiğimiz eğitimin kalitesini en üst seviyeye taşıyarak öğrencilerimizin dil edinimini ve hayat boyu öğrenmeyi sınıf dışında devam ettirmelerini sağlamak;

  Doğru çalışma yöntemine sahip, bilgiye etkin biçimde erişebilen öğrenciler yetiştirmek;

• Öğrencilerimize iş ve sosyal hayatlarında kullanabilecekleri etkili iletişim, araştırma ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırmak;

  Eleştirel düşünceyi geliştirmek, gerçeğin izinden gitmek, gelişimi, yeniliği ve en iyi arayışını sürdürmek;

• Akademik destek altyapılarını sürekli geliştirerek öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize çağdaş bir eğitim ortamı sunmak;

  Bölümümüz öğretim görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin ilerlemesi sağlamak

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Öğretim dili İngilizce olan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler, öncelikle eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi başında gerçekleştirilen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’na (YDSTS) katılır. Bu sınavdan 100 üzerinden 40 puan ve üzeri alan öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)’na girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda, kayıtlı oldukları programa göre yeterli puanı alan öğrenciler lisans eğitimlerine başlarlar. Yeterli puanı alamayan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı (İHS)’nda eğitim görürler.

Evet. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nın (YDSTS) amacı dil beceri seviyenizi belirlemek olduğu için bu sınava MUTLAKA katılmalısınız.

Hayır. Yalnızca Seviye Tespit Sınavı’na katılarak Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olamazsınız. YDSTS sonrası hak kazanmanız durumunda Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na katılmanız ve yeterli puanı almanız gerekir.

Kayıtlı olduğunuz eğitim programı bazında almanız gereken minimum puan bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller Eğitimi - İngilizce Öğretmenliği Programı Öğrencileri için 80/100

 

İngilizce eğitim-öğretim yapan diğer önlisans ve lisans programı öğrencileri için 60/100

 

 

Sınav tarihleri ve sınav süreçleriyle ilgili tüm bilgiler, her dönem başı Üniversitemizin web sitesinde ve CATS platformunda Hazırlık Sınıfı öğrencileri için oluşturulan sayfada duyurulur.

Çevrimiçi sınavlara CATS > Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayfası > Tests&Quizzes adımlarını takip ederek erişebilirsiniz.

Çevrimiçi sınavlarda teknik aksaklık (elektrik/internet kesintisi, site kaynaklı durumlar vb.) yaşamanız durumunda, aksaklıkla ilgili kanıt (belge, ekran görüntüsü, video gibi) göstermeniz zorunludur.  Yaşadığınız durumu kanıtınızla birlikte sınav günü sınav sırasında veya sınav bitiminden en geç 60 dakika içerisinde Teknik Destek Birimi’ne (dflsupport@iku.edu.tr)  mail atmanız gerekir. İlgili birim, Bölüm Başkanlığı ve Test Birimi’yle birlikte talepleri inceler ve telafi sınavına katılan öğrenciler belirlenir. Sınav günü sonrası atılan talep ve mailler değerlendirmeye alınmaz.

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda eğitim gördüğünüz bir eğitim-öğretim yılı boyunca toplam 4 adet Achievement sınavı, 2 adet Final sınavı ve yıl sonunda gerçekleşen Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’na katılmanız zorunludur. Sınavlar dışında tamamlamanız gereken çevrimiçi ödevler, portfolio (yazma) vb. ve eğitime devam puanı (EDP) ölçme-değerlendirme araçları kapsamına girer.

Güz ve Bahar dönemlerinin ortalamaları ayrı ayrı belirlenir. Yıl sonu ortalamanız ve genel başarı notunuz iki dönemin ortalaması Performans Değerlendirme Notu (PDN), Eğitime Devam Puanı (EDP) ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan (YDYS) aldığınız puanlar çerçevesinde oluşur. Yüzdelik dilim ve detaylar için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

 

Performans Değerlendirme Notu (PDN)

 

(Achievements & Final Exam  Online Component & Portfolio) 

45%    

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

50%     

 

Eğitime Devam Puanı (EDP)   

5%

 

Duyurulara Yabancı Diller Bölümü web sitesi ydb.iku.edu.tr Haberler sekmesinden, CATS üzerinde kayıtlı olduğunuz ders/derslerin Duyurular bölümünden ve eğer duyuru mail olarak yollanmışsa sizlere sağlanan öğrenci epostasından (öğrencinumarası@stu.iku.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 

Üniversitemizin kullandığı tüm sistemlere kayıt sırasında size sağlanan kullanıcı adınız (öğrenci numaranız) ve SMS olarak yollanan şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

GEREKLİ eposta adresleri

ydb@iku.edu.tr

orion@iku.edu.tr

ogrenci.isleri@iku.edu.tr

LİSANS-ÖNLİSANS İNGİLİZCE DERSLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Öğretim dili Türkçe olan Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptırmış öğrencilerimiz, eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi başında gerçekleştirilen Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na katılır. Öğrencilerimizin Yabancı Dil I dersinden muaf olmaları için 60-69/100, Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olmaları için ise 70/100 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Sınava katılmak zorunlu değildir; ancak Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilerimiz sınava MUTLAKA katılmalıdır.

Öğrencilerimizin Yabancı Dil I dersinden muaf olmaları için 60-69/100, Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olmaları için ise 70/100 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Sınav tarihleri ve sınav süreçleriyle ilgili tüm bilgiler, her dönem başı Üniversitemizin ve Bölümümüzün web sitesinde duyurulur.

Çevrimiçi sınavlara CATS > İngilizce Muafiyet Sınavı > Tests&Quizzes adımlarını takip ederek erişebilirsiniz.

Hayır. Olağanüstü gelişen şartlar dışında tüm sınavlar dönem başı duyurulan sınav takvimindeki tarihler çerçevesinde yapılır.

CATS platformundaki Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Sitesi’ndeki duyuruları yakından takip ederek telafi sınavının yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarını Orion Sistemi veya CATS üzerinde duyurular kısmından öğrenebilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) ile iletişime geçmelisiniz. Dersi Orion’da öğrencinin üzerinden düşürmek ÖİDB sorumluluğundadır.

Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri asenkron olarak yürütülen derslerdir. Öğrencilerin, CATS üzerindeki YDI1001/ YDI2001 ders siteleri üzerinden kaynaklar bölümüne yüklenmiş haftalık sesli ders anlatımlarını izleyerek dersi takip etmeleri gerekmektedir. Anlamadıkları noktaları danışmak amacıyla her hafta açılan sanal sınıflara girerek sorularını dersi veren öğretim görevlisine sorabilirler. Sanal sınıflarda yeni bir konu anlatımı yapılmamaktadır.

Danışmanınız ile iletişime geçerek dersi veren öğretim görevlisine bilgi verilmesi sağlanmalıdır.

CATS platformundaki Yabancı Dil dersinin ana sayfası üzerinde belirtilen gün ve saatler arasında Sohbet Odası, Sanal Sınıf ve Randevu seçeneğini kullanarak ya da e-mail yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

Her dönem yapılan ara sınavın telafi sınavı yapılmaktadır. Telafi sınavının tarih ve saatini öğrenmek için CATS platformundaki ilgili site üzerinden yapılan duyuruları takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2021 – 2022 AKADEMİK TAKVİMİ

TARİH

SINAV

19 Ağustos 2021

Güz YY Merkezi yerleştirme puanına göre Yatay Geçiş, Kurum içi Yatay Geçiş, Kurumlararası (GNO) Yatay Geçiş Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)

08 Eylül 2021

Güz YY Öğretim dili İngilizce olan Lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDSTS)

09 Eylül 2021

Güz YY Öğretim dili Türkçe olan Önlisans ve Lisans Programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

10 Eylül 2021

Güz YY Öğretim dili İngilizce olan Lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) (Writing bölümü)

i) 08 Eylül 2020’de yapılacak olan YDSTS’den 40/100 ve üzeri puan alan tüm öğrencilerin katılmak zorunda olduğu YDYS’nin 1. Oturumu

ii) 2018–2019/2019–2020 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için

11 Eylül 2021

Güz YY Öğretim dili İngilizce olan Lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) (Yazılı)

 i) 8 Eylül 2020’da yapılacak olan YDSTS’den 40/100 ve üzeri puan alan tüm öğrencilerin katılmak zorunda olduğu YDYS’nin 2. Oturumu

 ii) 2018–2019/2019–2020 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler için

13 Eylül 2021

Yüksek Lisans Öğrencileri için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)

14 Eylül 2021

Güz YY Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)

i) Çift Anadal-Yandal Başvurusu yapan öğrenciler için

20 Eylül 2021

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI DERS BAŞLANGICI

24 Aralık 2021

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI DERS BİTİŞİ

28 - 29 Aralık 2021

Güz YY Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS)

(Sözlü ve Yazılı)  

27 - 28 Ocak 2022

Bahar YY Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDYS) (Sözlü ve Yazılı)

 i) Yatay Geçiş ile Yeni Kayıt yaptıran öğrenciler için

 ii) Çift Anadal-Yandal Başvurusu yapan öğrenciler için

iii) 20-21 Bahar YY Öğretim dili Türkçe olan Önlisans ve Lisans Programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  

14 Şubat 2022

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI BAHAR YARIYILI DERS BAŞLANGICI

25 Mayıs 2022

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI BAHAR YARIYILI DERS BİTİŞİ

31 Mayıs - 01 Haziran 2022

2020–2021 Eğitim–Öğretim Yılı Sonu Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

* SINAVLARIN UYGULANMA USULÜ AYRICA DUYURULACAKTIR.

İLETİŞİM

0212 498 4141

ydb@iku.edu.tr

orion@iku.edu.tr

 

ogrenci.isleri@iku.edu.tr

FORMU DOLDUR, SENİ ARAYALIM!

Bilgilendirme Formu

İletişim Onayı