Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi

Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nin (AOSM) kurulduğu 2007 yılından bu yana Prof. Özer SEZGİN ve Prof. Mesut İKTU’nun üstlendiği genel sanat yönetmenliği görevini son şuan Soprano Ece İDİL yürütmektedir. 

AOSM, üç ana ilke çerçevesinde hareket eden İstanbul Kültür Üniversitesi’nin değerlerinin ışığında hedeflerini belirlemiştir. Bunlar, farklı disiplinleri bir araya geldiği, öğrencilerin ve bölge halkının değişen değerlere ayak uydurmalarını sağlayacak etkinlikleri sahnelemektir. Bu doğrultuda İKÜ’nün vizyonun sanat yoluyla sunmak, ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılara ev sahipliği yapmaktadır.

AOSM bugüne değin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Fazıl Say, Şirin Pancaroğlu, Cihat Aşkın, Gershwin Kuartet, Borusan Kuartet, Genco Erkal, Erol Büyükburç, Ajda Pekkan, Gülsin Onay, Bolşoy Balesi, Verda Erman, Ayla Erduran, Ziya Azazi ve Burhan Öcal gibi isimleri ağırlamıştır.

Sanat Galerisi (İKUSAG)

İstanbul Kültür Üniversitesi, kaynağını Kültür Eğitim Kurumlarının 56 yıllık eğitim felsefesinden alan bir yaklaşımla üniversite-sanat-eğitim birlikteliğine yönelik etkinlikler gerçekleştirmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), İstanbul Kültür Üniversitesi’nin üstlendiği misyon ve vizyon doğrultusunda farklı disiplinlerden öğrencilerini sanatla buluşarak onlara perspektif kazandırmayı hedeflemektedir.

Bugüne kadar aralarında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Tan Oral, Süleyman Sait Tekcan, Yasemin Aslan Bakiri, İsa Çelik ve İzzet Keribar gibi sanatçıların eserlerini ağırlayarak 70’i aşkın sergiye ev sahipliği yapan İKÜSAG, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sanata, gençliğe ve toplumsal gelişmeye verdiği değerin en önemli sembollerindendir.

Sanat galerimiz web sayfası için lütfen tıklayınız.

Kültür Elçilerine Sorun