Ana içeriğe atla

İKÜ'de Hukuk Eğitimi

Felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon bilgisi gelişmiş, Türkçeyi iyi kullanabilen adayların Hukuk Fakültesi’ni tercih etmesi tavsiye edilmektedir. Hukuk Fakültesi mezunlarının hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar akademik araştırma yeteneğine, ikna gücüne ve güçlü mantık bilgisine sahip olması beklenmektedir. Hukuk Fakültesi’ni tercih edecek adayların sürekli çalışma ve araştırma yoğunluğa açık olması gerekmektedir.

Çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bilgi donanımına sahip olan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk danışmanlığı gibi teknik nitelik taşıyan uğraşlar başta olmak üzere kitle iletişim (medya) sektöründe, bankalar, sigorta şirketleri, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren alanlarda yönetici, müfettiş / denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkanları bulabilmektedir.

Hukuk Fakültesi öğrencileri isteğe bağlı olarak ister İngilizce hazırlık eğitimi alma, isterlerse diğer yabancı dilleri öğrenme hususunda desteklenmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimi Alman ve Avusturyalı öğretmenler tarafından “Almanca Dil Kursları” düzenlemektedir. Hukuk Fakültesi’nin isteğe bağlı yabancı dil eğitimi programları zenginleştirilerek sürdürülmektedir.  Hukuk Fakültesi bünyesinde DAAD’ın görevlendirdiği ve Türkçe de bilen Alman akademisyenler tarafından “Alman Hukukuna Giriş” ve “Alman Hukuk Dili” dersleri verilmektedir. Bu derslerde Alman Hukuk Sistemi, hukuki meseleler ve eğitimi hakkında genel bilgiler, Alman Hukuku’nun terminolojisi ve temel yapıları, hukuki metinlerin anlamı ve yazılması, örnek olaylar üzerinde hukuki çalışmalar yapılmaktadır. Kursa katılan öğrencilere genel bilgiler verildikten sonra, Almanca hukuk metinleri üzerinde çalışmaları sağlanmaktadır.


Almanya ve Avusturya Hukuk Fakülteleri'nden alanlarının en iyileri olarak tanınan öğretim üyeleri yaz okullarında, lisans ve lisansüstü programlarında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler vermektedir.


İKÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri, Türkiye ve Almanya’nın çeşitli üniversitelerinin seçkin hukuk fakültelerinden gelen öğrencilerin de katıldığı ortak seminerlere ve her yıl Eylül ayında düzenlenen Yaz Akademisi’ne katılabilmektedir.


Ulusal ve uluslararası alanda tanınan öğretim üyeleriyle İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerinin meslek etiği yüksek, bilgi ve becerileri gelişmiş hukukçular olarak yetişmesine destek vermekte ve başarılı öğrencilere çeşitli burslar vermektedir.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Yatay geçiş yapılabilir. Dikey geçiş yapılamaz

Deneyimli Akademik Kadro

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

30

Taban Başarı Sırası

13.483

Taban Puan

417,345

 

Öğrenim Ücreti

46.687,50 

Kontenjan

123

Taban Başarı Sırası

75.186

Taban Puan

361,580

 

Öğrenim Ücreti

62.250 

Kontenjan

47

Taban Başarı Sırası

186.925

Taban Puan

313,737

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar