Ana içeriğe atla

İKÜ'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi (İngilizce)

Siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk ve ekonomi gibi bilim dallarına ilgi duyan, düşüncelerini açıkça ifade edebilen, analiz yeteneğine sahip, ikna kabiliyetine sahip, yabancı dil öğrenimine açık, temsil niteliğine sahip adayların Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tercih etmesi tavsiye edilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları hem kamu sektöründe hem de özel sektörde iş imkanına sahiptir. Mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığ’nda, çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve uluslararası bankalarda çalışabilir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde görev yapabilirler. Ayrıca, uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrencilerin özel sektörün her kolunda iş imkanı bulunmaktadır.


Mezunlar, açılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alırlar. Ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde çalışabilir, farklı kademelerde yönetici olarak görev alabilir, yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütebilirler.

Eğitim sürecinin ilk yılında sosyal bilimlerin temel bilgileri ile donatılan öğrenciler ikinci yıldan itibaren uluslararası ilişkiler disiplininin detaylarına odaklanmaktadırlar. Uluslararası sistemin tarihini ve geçirdiği evreleri, işleyişini, hukuksal çerçevesini, ekonomik yapısını, devlet ve devlet dışı aktörlerin ilişkilerini öğrenmektedirler. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, devletler hukuku, siyasal tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi gibi dersler okutulmaktadır. Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilere geleceklerini şekillendirmede geniş bir bilgi birikimi ve kültürel altyapı sağlamasının yanı sıra, geniş bir çalışma alanı da sunmaktadır.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

10

Taban Başarı Sırası

84.745

Taban Puan

356,129

 

Öğrenim Ücreti

27.950 

Kontenjan

45

Taban Başarı Sırası

807.442

Taban Puan

214,018

 

Öğrenim Ücreti

55.900 

Kontenjan

10

Taban Başarı Sırası

789.227

Taban Puan

220,656

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar