Ana içeriğe atla

İKÜ'de İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitimi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü tercih edecek adayların resim, genel kültür, sosyoloji, sanat tarihi ve insan bilimleri alanlarına ilgi duyması gerekmektedir. Ayrıca adayın akademik yeteneğin yanında, düzgün şekil çizebilme, düşüncesini ifade edebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gerekmektedir. İç mimarın, toplumsal işlevlere sahip tasarımlara yöneleceğinden genel kültürü geniş, yenilikleri izleyen, insanlar arası ilişkilerde inandırıcı ve uyumlu olması önem arz etmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunlarının çalışma alanları tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar, malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile belediyelerde çalışabildikleri gibi serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde uygulamalı dersler tasarım stüdyolarında yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri, bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde bulunan Maket Atölyesi'nde öğrenciler maket çalışmalarını tamamlayabilmektedir.  Her dönem, İç Mimari Projeleri, "Öğrenci Sergisi" ana teması ile İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde sergilenmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü akademisyenleri Mimari Proje Yarışmalarına katılmakta ve aldıkları derecelerle İstanbul Kültür Üniversitesi’ni mimari camiada, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedir. Yürütülen bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmakta, dergilerde yayınlanmaktadır.

İç Mimarlık - Tasarım Kulübü öğrencileri, ülkemizde yapılan “İç Mimarlık Bölümü Öğrenci Buluşmaları”na düzenli olarak katılmaktadır. Yıl boyunca çeşitli söyleşiler vb. faaliyetler düzenlenmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün İç Mimarlar Odası ile kurumsal iletişimi güçlü bağlarla devam etmektedir. Sektör temsilcileri belirli aralıklarla, uygulamalı derslere davet edilerek öğrencilerle buluşturulmaktadır.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

Bu programa ya da bu programdan başka bir lisans programına YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş Yapılabilir. Yatay Geçiş hakkındaki diğer bilgiler için tıklayın!

Bu programa dikey geçiş yapılabilecek ön lisans programları için tıklayın!

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

10

Taban Başarı Sırası

76.746

Taban Puan

360,682

 

Öğrenim Ücreti

31.125 

Kontenjan

50

Taban Başarı Sırası

363.622

Taban Puan

273,309

 

Öğrenim Ücreti

62.250 

Kontenjan

5

Taban Başarı Sırası

809.624

Taban Puan

212,502

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar