Ana içeriğe atla

Aday Öğrenci Rıza Metni

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (“Üniversite”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümleri gereğince sunulan “Aday Öğrenci Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, Üniversite’nin sağladığı eğitim hizmetlerinin, burs imkânlarının, sosyal, kültürel ve ticari etkinliklerinin paylaşımı, tanıtımı ve pazarlanması kapsamında tarafıma yapacağı tanıtım, bilgilendirme, promosyon ve pazarlama bildirimlerinin aşağıda işaretlediğim mecralar üzerinden gerçekleştirilmesi amacıyla bilgilendirme formunda paylaştığım kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerimin işlenmesine, tanıtım ve bildirim  faaliyetlerinin ifası için Üniversite’nin hizmet sağlayıcı tedarikçilerine aktarılmasına ve tarafıma seçtiğim iletişim kanalı/kanalları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine rıza ve onay verdiğimi bildiririm.