Ana içeriğe atla

Mezun Mentorluğu

Mezun Mentorluğu

İstanbul Kültür Üniversitesi, mezunları ve üniversite öğrencileri arasında mentorluk bağının kurulması ve gelişmesi için öğrenci ve mezunlarımızı doğru mentorlarla buluşturacak çalışmalar sürdürmektedir.  

İKÜ Mezun Platformu Mezun-Öğrenci veya Mezun-Mezun ilişkisinin gelişmesi ve her iki tarafa fayda sağlaması için gereken aksiyon planlamasının yapılması amacıyla yürütülen mezun mentorluğu projesidir.  

Bu süreç, İKÜ Mezun platformu ikum.network/ üzerinden yürütülmektedir. 

 

Mentorluk Nedir?

Mentorluk, deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin bilgi ve deneyimlerini, diğer bir kişiye aktardığı öğrenme ilişkisidir. Mentor ile danışan arasındaki ilişki, karşılıklı yardımlaşma ve etkileşime dayanmakta ve bu yönüyle her iki tarafın gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

MENTORLUĞUN ÖĞRENCİLERE KATKISI 

 • Yeni ve farklı bir bakış açısı kazanmak 

 • Kendini ve çevreyi daha iyi anlamak 

 • Gözlem ve yorum yapabilme yetisi kazanmak 

 • Yeni kaynaklara ulaşma; bilgi, kültür ve dünya görüşü kazanmak 

 • Kariyer seçimlerinde bilgi ve deneyim paylaşmak 

 • Mezun ile ortak paydada hissetmek 

 • Gelecek kaygısını azaltmak 

 • Öğretmeyi öğrenmek

MEZUNLARA KATKISI 

 • Yeni nesil ile tanışmak 

 • Liderlik becerisini geliştirmek 

 • Yeni ilişkiler geliştirmek 

 • Bir bireyin gelişimine katkıda bulunmak 

 • Üniversite topluluğuna katkıda bulunmak 

 • Kişisel gelişim ve deneyim kazanmak 

ÜNİVERSİTEYE KATKISI

 • Üniversiteye olan bağlılığın devamlılığını sürdürmek 

 • Topluluk oluşturarak, mezun ve öğrencilerde üniversiteye olan aidiyet hissini sağlamak 

 • İş birlikçi bir kültür yaratmak 

 • Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına verdiği değeri göstermek 

 • Toplum içerisindeki iş birliği ve uyum duygusunu geliştirmek 

 

PROGRAM BİLGİSİ
 
Programın Süresi: 5- 8 ay 
Katılımcı Sayısı: Sınırsız 
Eşleştirme Metodu: Mentorların ve danışanların doldurdukları formlar dikkatlice incelenir ve yapılan analizlere göre kişiye en uygun mentor/danışan eşleşmesi gerçekleşir. 

 

MENTOR KRİTERLERİ 

 • Her ay en az 2-3 saat görüşme için gönüllü olmak 

 • Sorumluluk almak 

 • Öğrencilere kariyer yolunda destek olmaya istekli olmak 

 • İletişimde ve ilişki yönetiminde başarılı olmak 

 • Güvenilir olmak

DANIŞAN KRİTERLERİ 

 • Fakülteler için 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak (tercihen) 

 • Meslek yüksekokulları öğrencisi olmak 

 • Her ay en az 2-3 saat görüşme için istekli olmak 

 • Öğrenmeye açık olmak 

 • Programın sorumluluğunu kabullenmiş olmak 

 • Güvenilir olmak 

 • Gelişime açık olmak