Ana içeriğe atla

İKÜ'de Sağlık Kurumları İşletmeciliği Eğitimi

Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin sosyal bilimlere ilgi duyan ve bu alanda başarılı, bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, eşgüdümlü çalışabilen, değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen kişiler olmaları gerekir. Bununla birlikte sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın, empatik ilişkiler kurabilen, kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu olma gibi kişilik özelliklerine de sahip olmaları gerekir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunları kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencilerine eğitim ve öğretim süresince matematik, bilgisayar, ekonomi, işletme, istatistik, hukuk, tıbbi sosyoloji, sağlık işletmelerinde finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, sağlık politikası ve planlaması, sosyal politika ve sağlık sigortacılığı, sağlık ve etik, koruyucu sağlık hizmetleri gibi mesleki dersler verilmektedir.

Alınan dersler ve ders içerikleri için tıklayınız!

  • İşletme
  • Sağlık İdaresi
  • Sağlık Yönetimi

Deneyimli Akademik Kadro!

Akademik başarısı yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, öğrenci odaklı, yaşam boyu öğrenen, şefkatli, çağına karşı sorumlu Kültür'lü bireyler yetiştiren kadromuzla gurur duyuyoruz...

Burslar - Ücretler - Başarı Sırası - Puan

 

Öğrenim Ücreti

Ücretsiz

Kontenjan

5

Taban Başarı Sırası

729.538

Taban Puan

262,546

 

Öğrenim Ücreti

14.280 ₺

Kontenjan

30

Taban Başarı Sırası

-

Taban Puan

-

İKÜ'de Burslar ve İndirim Fırsatları

Bölüm - Program Seçiniz

 

Öğrencilik yaşamı için
     #endoğruyerdesin

 

Neden İKÜ?
İKÜ'de Sanat
İKÜ'de Spor
Yurtlar