Ana içeriğe atla

İstanbul Kültür Üniversitesi Sektörel İş Birlikleri

Neden Sektör İş Birliği?

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak öğrencilerimizin uygulamalı eğitim ve stajlarını desteklemek amacıyla üniversite – özel sektör iş birliğine dayalı projeler yürütmekteyiz.

Sektörle İş Birliği Yapmalıyız. Çünkü...

Akademik müfredatların yeni çağın gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalıyor...

İş dünyasının üniversitelerden nitelikli mezun beklentisi var...

Artan rekabet ortamında mesleğini en iyi şekilde icra edebilecek ve farklışabilecek mezunlara ihtiyacımız var...

Sektörle İç İçe Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak öğrencilerimizin uygulamalı eğitim ve stajlarını desteklemek amacıyla üniversite – özel sektör iş birliğine dayalı projeler yürütmekteyiz.

MYO-Özel Sektör Staj İş Birliği Protokolü

İş Yeri Uygulamaları dersi kapsamında uygulamalı eğitim, İKÜ MYO öğrencilerine  staj garantisi, İKÜ MYO’dan mezun öğrencilere işe alımda öncelik sağlanması gibi maddeleri içeren kapsamlı bir protokoldür.

 

Marka Ders (Seçmeli) Protokolü

Marka ders projesi, akademik müfredat içerisine bir  seçmeli ders eklenmesi ile gerçekleşmektedir. Dersi alan öğrencilere bir ya da iki yarıyıl söz konusu markanın kendi profesyonel yöneticileri eğitim verecektir. Derslerin en az %75’nin kurum yöneticileri tarafından üniversitemizde, en az %10’nun kurumun ev sahipliğinde vermesi sağlanır.

Fırsatlar:

  • Firma yöneticileri ve personeli tarafından teorik ve uygulamalı eğitim
  • Öğrencinin ders başarısına göre staj olanağı
  • Part-time çalışma olanağı
  • Seminer, konferans ve etkinliklere destek verilmesi
  • Teknik geziler
  • İKÜ MYO öğrencilerinin sektöre yönelik yetiştirilmesi
  • İKÜ MYO mezunlarına iş fırsatı sağlamak
Mevcut Programın-Özel Sektör ile Tam Entegrasyonu

Sektör yöneticileri ve akademisyenlerimiz ile ortak hazırlanacak teorik ve uygulamalı ders planı, Staj olanağı, Özel sektör burs ve indirimleri, İş tecrübesi ve iş garantisi sağlamak, Kaliteli ve nitelikli mezunlar yetiştirmek gibi genel amaçlarımıza daha hızlı ulaşmamızı sağlar.