Skip to main content

İKÜ Lisansüstü Eğitim Başvuruları

Lisansüstü Bilgi Edinme Formu

İletişim Onayı

Katkı Payları

Burslar & İndirimler

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli - Tezsiz)

Lisans eğitiminizde elde ettiğiniz birikimi, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanında ileri düzeye çıkarmak, sistem tasarlama ve uygulama geliştirme yetkinliklerinizi artırmak için doğru yerdesiniz

Tezli ve tezsiz programın eğitim dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce kaynakları okuyup anlayabilecek, bilimsel yayınları izleyebilecek ve gerektiğinde yazılı çalışma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisi gerekmektedir.

Tüm dersler hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında Ataköy Yerleşkesinde gerçekleştirilir.

 • Yazılım Yoğun Sistemlerin Geliştirilmesi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Büyük Veri Analizi
 • Yapay Öğrenme
 • Bilgisayar Ağları
 • İşletim Sistemleri
 • Bulut Bilişim
 • Doğal Dil İşleme

Disiplinlerarası Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Yönetim ve organizasyon, inovasyon, proje yönetimi, strateji ve finansman alanlarında kendinizi geliştirmek, profesyonel yaşamınızda sıçrama yapmak ve girişimcilik becerilerinizi geliştirmek için doğru yerdesiniz.

Disiplinlerarası Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçe’dir.

 • Etkili Liderlik Özellikleri
 • Sınıf Yönetimi
 • Mobbing
 • Yöneticilerde Etik Davranışlar
 • Eğitim Yöneticilerinin Profesyonel Gelişimi
 • Liderlik Stilleri

Eğitim Yönetimi & Planlaması Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Eğitim yönetimi alanında gelişiminizi sürdürmek, bu alanda araştırmalar yürütmek, 21. yüzyılın gereksinimlerine sahip bir uzman olmak için doğru yerdesiniz.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının eğitim dili Türkçedir.

Program dersleri, hafta içi 18:00-21:00 saatleri arasında yürütülmektedir.

 • Etkili Liderlik Özellikleri
 • Sınıf Yönetimi
 • Mobbing
 • Yöneticilerde Etik Davranışlar
 • Eğitim Yöneticilerinin Profesyonel Gelişimi
 • Liderlik Stilleri

Endüstri & Örgüt Psikolojisi (Tezli)

İnsan davranışlarını analiz etme ve örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrayarak işletme verimliliğini artırma konusunda bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için doğru yerdesiniz.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı, farklı disiplinlerin çalışma yaşamı ile ilgili kuram ve uygulamalarını kapsayan bir müfredata sahiptir.

Programın eğitim dili Türkçedir.

Geoteknik Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Yerleşim projeleri ve konutlar, ulaşım sistemleri, köprü, baraj ve sulama yapıları, enerji üretim tesisleri, liman ve deniz yapıları, tüneller ve yeraltı yapıları, atıkların uzaklaştırılması ve arıtma yapıları gibi inşaat mühendisliği uygulamalarının jeolojik ve zemin yapısının belirlenmesinde kendinizi geliştirmek için doğru yerdesiniz.

Tezli yüksek lisans programı öğrenim süresi en az 4 en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programının öğrenim süresi ise 3 yarıyıldır.

Programların eğitim dili Türkçedir.

İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında akademik anlamda uzmanlaşmak için doğru yerdesiniz.

İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı’nın asgari öğrenim süresi 4 yarıyıldır.

Programın eğitim dili Türkçedir.

İş Sağlığı & Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İş sağlığı ve güvenliği alanının sorunlarını tanımlayarak analitik çözümler üretebilmek ve üretilen çözümleri uygulayabilmek için gerekli bilgi ve yetkinliği elde etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi 3 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

İşletme Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) (Tezli-Tezsiz)

Küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireylerden biri olmak için doğru yerdesiniz.

İşletme Yüksek Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz programın ise öğrenim süresi 3 yarıyıldır. Eğitim dili Türkçedir.

 

İşletme Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireylerden biri olmak için doğru yerdesiniz.

İşletme Yöneticiliği Yüksek Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz programın ise öğrenim süresi 3 yarıyıldır. Eğitim dili Türkçedir.

 

İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireylerden biri olmak için doğru yerdesiniz.

İşletme Yüksek Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Eğitim dili Türkçedir.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Kamu Hukuku alanında uzmanlaşarak bilime katkı sunmak ve yeni çözümler üretmek için gerekli donanıma sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4 en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi ise 3 yarıyıldır.

Programların eğitim dili Türkçedir.

Lojistik Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim) (Tezsiz)

Dış ticaret ve gümrük ile lojistik ve tedarik zinciri alanlarında kendini geliştirmek isteyen yönetici adayıysanız en doğru yerdesiniz.

Uzaktan Eğitim Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, alınacak seçmeli derslerle biri Dış Ticaret ve Gümrük diğeri Lojistik ve Tedarik Zinciri olmak üzere iki dalda mezun vermektedir.

Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları Programı

Büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri dış pazarlarda rekabet edebilmek amacıyla Gümrük Mevzuatı’na uygunluk gösteren ithalat ve ihracat işlemlerini içeren, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli  insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Programı

Rekabetin çok yoğun olduğu Lojistik sektörüne yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, sektöre uyum sağlayabilecek nitelikli bir istihdam profili oluşturmayı ve beraberinde akademik anlamda gelişim göstermeyi amaçlamaktadır.

Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Tasarım kuramlarından teknolojiye, felsefe ve sanattan ekonomiye, toplumsal dinamiklerden kentsel değişimlere kadar çok farklı bileşenleri kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası nitelikte eğitim almak için doğru yerdesiniz.

Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programının öğrenim süresi en az 4 en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz programın öğrenim süresi ise 3 yarıyıldır. Programın eğitim dili Türkçedir.

MBA - İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)

Küresel rekabet ortamında pazarlama, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları alanında kendinizi geliştirerek akademik donanımınızla bir lider olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Kültür MBA Tezli Programı’nda öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıl, tezsiz programda ise 3 yarıyıldır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Türkçe/İngilizce)

Mühendislik yönetimi alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirmek, güncel konulara hakim olmak, araştırma tecrübenizi geliştirmek için doğru yerdesiniz.


Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olarak 2 program açılmaktadır. Öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır.

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, başta Ticaret Hukuku olmak üzere ekonomi hukukunun içeriğini oluşturan Rekabet Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku gibi alanlarda bilgi ve donanımızı geliştirmek için doğru yerdesiniz.

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz programda ise öğrenim süresi 3 yarıyıldır.

Programların eğitim dili Türkçedir.

Proje Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Proje yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinizi geliştirmek, akademik çalışmalar yapabilmek veya profesyonel kariyerinizde öne çıkmak için doğru yerdesiniz.

 

Proje Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz programın öğrenim süresi 3 yarıyıldır.

 

Programların eğitim dili Türkçedir.

Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)

Teorik ve uygulamalı eğitim ile ekonomi ve finans alanındaki donanımızı artırmak, analiz gücünüzü geliştirmek, problem çözme ve karar verme yeteneklerinizi geliştirmek için doğru yerdesiniz.

Uluslararası Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıl, tezsiz programın ise 3 yarıyıldır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (İngilizce)

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek sistematik bir şekilde incelemek, bölgesel politikalar konusunda uzmanlaşmak için doğru yerdesiniz.

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz programda ise öğrenim süresi 3 yarıyıldır.

Programların eğitim dili İngilizcedir. 

 

 • Yazılım Yoğun Sistemlerin Geliştirilmesi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Büyük Veri Analizi
 • Yapay Öğrenme
 • Bilgisayar Ağları
 • İşletim Sistemleri
 • Bulut Bilişim
 • Doğal Dil İşleme

Yapı Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz) (İngilizce-Türkçe)

Alana dair güncel bilgi ve tekniklere sahip olmak, disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyetlerde bulunmak için doğru yerdesiniz. 

Eğitim dili İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 program açılmakta, tezli ve tezsiz alternatifler sunulmaktadır. 

Yapı Tezli Yüksek Lisans Programı’nın öğrenim süresi en az 4, en fazla 6 yarıyıldır. Tezsiz programın ise 3 yarıyıldır.

 • Yapı dinamiği, deprem mühendisliği, dinamik analiz yöntemleri, yapıların güçlendirilmesi.
 • Betonarme yapılarda tasarım uygulamaları, performansa dayalı tasarım, bilgisayar destekli tasarım,
 • Matris yöntemler, sonlu elemanlar, lineer olmayan çözüm yöntemleri, yapısal güvenilirlik.
 • Yapı sistemlerinin optimizasyonu.
 • İleri yapı mekaniği uygulamaları.
 • Çelik ve kompozit yapıların analiz ve tasarımı, endüstriyel çelik yapılar, çelik yüksek yapılar.

Tüm Yüksek Lisans Programları

Tüm Doktora Programları