Skip to main content

İKÜ'de Mesleki Kazanım

Mesleki Eğitimi Önemsiyoruz

Mesleki eğitimin yalnızca sınıflarda kağıt üzerinde geliştirilemeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden bir çok farklı sektörle ve güçlü markalar ile işbirliklerimizi arttırıyoruz.

Bilgilendirme Formu

İletişim Onayı
İşini bilen, nitelikli personel yetiştiriyoruz!

Ülkemizde tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan işini bilen, işini iyi yapan, nitelikli personel yetiştirmek için daha fazla çaba sarfetmek istiyor ve bu yolda ilerliyoruz.

Mesleki eğitimde kalite

Memleketin kalkınması ve gelişmesinin en önemli faktörlerinden birisinin mesleki eğitimde kaliteyi arttırmak olduğuna inanıyor, bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz.

%50 Burslu Kontenjanlarımızı Arttırdık!
  • Mesleki Eğitime Verdiğimiz Önemi Bir Çok Burs Oranı İle Destekliyoruz!
  • Bu yıl ön lisans kontenjanlarımızın %93'ı burslu kontenjanlardan oluşuyor! 

Neden Sektör İş Birliği?

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak öğrencilerimizin uygulamalı eğitim ve stajlarını desteklemek amacıyla üniversite – özel sektör iş birliğine dayalı projeler yürütüyoruz.

  • Akademik müfredatların yeni çağın gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalıyor...

  • İş dünyasının üniversitelerden nitelikli mezun beklentisi var...

  • Artan rekabet ortamında mesleğini en iyi şekilde icra edebilecek ve farklışabilecek mezunlara ihtiyacımız var...

Sektörle İç İçe Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak öğrencilerimizin uygulamalı eğitim ve stajlarını desteklemek amacıyla üniversite – özel sektör iş birliğine dayalı projeler yürütüyoruz.

Nitelikli ve Aranan Elaman Yetiştirmek
Mezunlara İstihdam Olanakları Sağlamak
Öğrencilere Staj Olanakları Sağlamak
Sektörün İhtiyaçlarına Yönelik Eğitim Vermek